Wandering Tail sovelluksessa käytettävät ikonit ja symboolit.

Karttamerkit.

Sovelluksessa on kahdenlaisia karttamerkkejä. Vihreitä ja sinisiä. Vihreät osoittavat erilaisia ulkoilupaikkoja ja siniset yrityksiä.

Ulkoilualueiden karttamerkit.

Yritysten karttamerkit.

Levähdyspaikka tai vastaava tien läheisyydessä oleva paikka, mikä mahdollistaa pienen pysähdyksen.

Koiranruokaa ja tarvikkeita. Eläinkauppa tai kauppa, mistä saa koiratarvikkeita.

Sivutie. Pienempi tie, joka erkanee päätiestä. Yleensä ulkoilupaikat ovat jo hieman turvallisemman matkan päässä isommasta tiestä.

Koiraystävällinen majoituspaikka. Hotelli tai mökki tai vastaava.

Ulkoilualue. Alue, missä koiraa on tilaa ulkoiluttaa. Usein isojakin alueita.

Koiraystävällinen ravintola tai kahvila.

Koirapuisto. Usein aidattu puisto kaupunkialueella, missä koiria saa pitää vapaana.

Päivähoitopalvelu koirille.

Puisto. Puistoalue.

Koirahoitola. Pidempiaikaista majoitusta.

Turkinhoitoa, trimmausta.

Koulutusta ja vastaavia palveluja.

Eläinlääkäri.

Maastosymboolit.

Maastosymbooleja käytetään sijaintien tarkemmissa kuvauksissa kertomaan kohdesijainnin maastosta
.

Pelto / avoin maasto.

Metsä / puita.

Nurmikkoa / sammalta

Mäkiä / vuoria.

Hiekkaa / soraa.

Kiviä / kalliota.

Vettä. Uintimahdollisuus.