Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Wandering Tail Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n  ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Viimeisin muutos 13.08.2019.Rekisterinpitäjä

 

Wandering Tail Oy

Y-tunnus: 2693262-3

Tilkankatu 15

33580 Tampere


Vastaava henkilö

 

Kimmo Holli

Puhelin +358 40 532 5507

Sähköposti: support@wanderingtail.com


Reksiterin nimi

 

Wandering Tail Oy:n älypuhelinapplikaation ja www- portaalin käyttäjä- ja asiakasrekisteri.

Wandering Tail – käyttäjärekisteri.


Rekisterin pitämisen peruste

 

Henkilö on rekisteröitynyt Wandering Tail Oy:n käyttäjäksi tai asiakkaaksi, ostanut Wandering Tail Oy:ltä ja/tai osallistunut Wandering Tail Oy:n järjestämään kilpailuun tai tilaisuuteen.

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoitus on Wandering Tail Oy:n käyttäjä- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden toimintahistorian arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Wandering Tail Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Wandering Tail Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Wandering Tail Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille.

Wandering Tail Oy:llä on oikeus julkaista käyttäjä- ja asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Wandering Tail Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse support@wanderingtail.com tai rekisterinhoitajalle.Rekisterin sisältämät tiedot

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia rekisteröityjän itsensä ilmoittamia tietoja:

 

• Henkilön etu- ja sukunimi

• Sähköpostiosoite

• Postiosoite

• Puhelinnumero

• Tiedot käsitellyistä tilauksista

• Henkilön koiraan liittyviä tietoja

Tietojen luovutus

 

Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille. Wandering Tail Oy ei kuitenkaan koskaan luovuta käyttäjiensä puhelinnumeroja, sähköpostiosoitetta, katuosoitetta tai yritysportaalin statistiikkatietoja kolmansille osapuolille, ellei tähän ole erillistä pyyntöä käyttäjän itsensä tai viranomaisten taholta. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Wandering Tail Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


Rekisterin suojaus

 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Wandering Tail Oy:n salasanasuojatulla palvelimella EU:n alueella.